Lučka uprava Poreč

Pravilnik o službenoj i zaštitnoj odjeći zaposlenika Lučke uprave Poreč

Na temelju članka 52. točke 5. Statuta Lučke uprave Poreč, članka 54. stavak 2. Zakona o ustanovama, (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), a sukladno Zakonu o zaštiti na radu, (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na sjednici održanoj dana 07.05.2019. godine donijelo je Pravilnik o službenoj i zaštitnoj odjeći zaposlenika Lučke uprave Poreč.