Lučka uprava Poreč

Dogradnja postojeće pomorske građevine - gata u dijelu luke Vrsar koji služi za smještaj i prihvat ribarskih plovila

MJERA: I.23./I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Fotografije: Tanja Kocijančić

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE IZ RUJNA, 2018. GODINE:
= 10.533.456,56 kuna
- 75% iz EU fonda za pomorstvo i ribarstvo
- 25% iz Ministarstva poljoprivrede

OPIS PROJEKTA: Novi gat produljenje je postojećeg gata u istom pravcu za dodatnih 30 m i 15 m u okomitom smjeru.

Ukupna dogradnja uključujući širinu iznosi sa vanjske strane 61,1 m. Širina novog dijela u pravcu izveden je u širini postojećeg, dok širina okomitog dijela od 15 m iznosi 7,0 m. Ukupna površina novog dijela operativnog platoa iznosi 588,0 m2 i popločeno je kamenom.

Za potrebe opskrbe vodom i strujom postavljeno je 4 ormarića.

CILJ PROJEKTA: Glavni cilj projekta je cjelovito uređenje ribarske infrastrukture za potrebe ribara na novo izgrađenom produžetku postojećega gata, poboljšanje uvjeta za vezivanje, istovarivanje i prodaju ribarskih proizvoda te osiguranje rasta ponude lučkih kapaciteta u skladu sa prostornim mogućnostima i načelima održivosti.

POČETAK RADOVA: siječanj, 2019.

KRAJ RADOVA: siječanj, 2020.

UKUPNO UTROŠENO: 10.009.873,73 kn

INVESTITOR: Lučka uprava Poreč

IZVOĐAČ: Zajednica gospodarskih subjekata - Vodogradnja Rijeka d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo, OIB: 79606812499 i BSK Commerce d.o.o., J.P. Kamova 111, 51000 Rijeka, OIB: 97659538229

PROJEKTANT: IG inženjering, graditeljstvo i hidrogradnja d.o.o., Zelenice 13, 52220 Labin, OIB: 00896483937

Objavljeno:

28.04.2020. 00:45h