Lučka uprava Poreč

Plan rada i razvoja

Izradom Studije dugoročnog razvoja luke Poreč od strane Instituta za turizam iz Zagreba definiran je dugoročno održivi razvoj luke Poreč u gospodarskom, društvenom i prostornom smislu.

Osnovni ciljevi obuhvaćaju:

  • osiguranje rasta ponude lučkih kapaciteta u skladu sa prostornim mogućnostima inačelima održivosti,
  • očuvanje atraktivnih vizura staroga grada Poreča i integracije luke u gradski prostor te podizanje turističke atraktivnosti cijelog područja,
  • maritimnu zaštitu akvatorija luke,
  • osiguranje razvojnog kontinuiteta luke Poreč, u smislu koji ona ima za lokalno stanovništvo i njegove potrebe, ali omogućavanje i razvoj njezine turističke funkcije.

Usklađivanje ponude i potražnje Studijom je zamišljen kao dvosmjerni proces, pri čemu se za dimenzioniranje ponude prihvaća ona razina potražnje koja je prihvatljiva i za okruženje.

Dugoročni prostorni koncept luke trebao bi potpomoći poželjan razvoj grada Poreča kao vodeće turističke destinacije sa svim svojim ključnim funkcijama.

Izradom Studije valovanja luke javnog prometa Poreč stvorene su osnovne pretpostavke prostornog koncepta zaštite akvatorija luke Poreč i izrade obale, gatova i lukobrana.

Objavljeno:

15.01.2016. 13:57h