Lučka uprava Poreč

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje u trajanju od 5 dana, Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave.

Cijelo izvješće nalazi se u priloženom dokumentu.