Lučka uprava Poreč

Zahvalnica Pomorskog fakulteta Rijeka Lučkoj upravi Poreč

Povodom blagdana Sv. Nikole, tradicionalnog zaštitnika pomoraca i Pomorskog fakulteta, na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća uručena je zahvalnica Lučkoj upravi Poreč za doprinos razvoju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, promicanju njegovog ugleda i ostvarenu stručnu suradnju.

Objavljeno:

28.12.2016. 16:50h