Lučka uprava Poreč

Javni poziv

Pozivaju se svi korisnici koji imaju sklopljen ugovor o vezu na području sportske luke "Poreč" da se jave radi sklapanja ugovora o vezu za 2016. godinu u roku 30 dana od dana objave ovog poziva.

Temeljem članka 7. Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke ''Poreč'' na području Grada Poreča, KLASA: 342-01/16-01/18, URBROJ: 2163/1-01/4-16-3 od 19. srpnja 2016. godine i temeljem članaka 5. i 6. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (N. N. 94/07, 97/08,114/12 i 47/13) Lučka uprava Poreč objavljuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se svi korisnici koji imaju sklopljen ugovor o vezu na području sportske luke "Poreč" da se jave radi sklapanja ugovora o vezu za 2016. godinu u roku 30 dana od dana objave ovog poziva.

Korisnici su dužni uz zahtjev za dobivanjem ugovora o vezu u sportskoj luci "Poreč" dostaviti:

  • osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu o obavljanju gospodarskog ribolova ( za ribarska plovila)
  • dokaz o vlasništvu broda/brodice/jahte ( Upisni list nadležne lučke kapetanije na kojoj plovila pretežito borave, odnosno valjana plovidbena dozvola teritorijalno nadležne Lučke ispostave).

Zahtjevi se predaju na adresu: Lučka uprava Poreč, Obala M.Tita 6, 52440 Poreč, tel/fax: 052/ 453 497, e-mail: info@porec-port.com

PRILOŽENI DOKUMENTI

Objavljeno:

15.08.2016. 16:58h