Lučka uprava Poreč

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Lučka uprava Poreč javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Dokument Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (2018. godina) nalazi se u priloženim dokumentima.