Lučka uprava Poreč

Sprječavanje sukoba interesa

Sukob interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Lučka uprava Poreč objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja).