Lučka uprava Poreč

Položaj

(45°10′55'' N - 13°35′24'' E). Oko 2.8 milje južno od luke Poreč, između rtova Jurina i Grgetov rt.

Orijentacija

Mjesto Funtana sa zvonikom

Vremenske prilike

Izložena je W i NW vjetrovima, a lučica Funtana samo W vjetrovima koji mogu uzrokovati jače valovito more.

Magla

Javlja se u prosjeku 10-15 dana u godini, naročito u zimskim mjesecima.

Morske struje

Prevladavaju izlazno/ulazne struje morskim mijena do 0,3 čv.. Dugotrajni jaki NW vjetar može povećati brzinu struje do 0,6 čv.

Upute za plovidbu

Prilazeći sa sjevera, otočić Fržital i pličinu Janjci ostaviti lijevo. Prolaz između otočića Fržital i kopna ne preporučuje se zbog malih dubina i nekoliko opasnih hridi. Prilazeći s juga manji brodovi i brodice mogu ploviti između otočića Reverol i Veliki školj ili između otočića Veliki školj i rta Grgetov rt pazeći na pličinu Funtana.

Sidrište

Za brodice u sredini uvale na 6 – 8 m dubine; muljevito dno drži dobro.

Vez

Na južnoj obali uvale je lučica Funtana s koljenastim i pontonskim gatom; dubine 1,5 do 2,2 m. Na sjevernoj obali, u uvali Crlena zemlja je lučica s lukobranom i dva drvena gata na betonskim stupovima; dubine su oko 1,0 m; pristaje se s unutrašnje strane lukobrana.

Na sjevernoj strani rta Grgetov rt u autokampu su dva gata, jedan veći betonski a drugi manji u obliku slova T.

Objavljeno:

15.02.2016. 13:48h

Ostali članci kategorije