Lučka uprava Poreč

Tehnički podaci luke Poreč

Luka javnog prometa županijskog značaja Poreč namijenjena je za

 • pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova do 500 BRT čiji je gaz do 4 metra,
 • za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe,
 • te za ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi.

Dio operativne obale jugozapadno od hotela Palazzo koristi se za

 • pristajanje brodova i brodica, u svrhu ukrcavanja i iskrcavanja putnika i robe.
 • Od 20 sati navečer do 6 sati ujutro taj se dio obale, kao i jugoistočni dio obale od hotela Palazzo, koristi za vez jahti te brodova u međunarodnom prometu.

Dio obale sjeveroistočno od hotela Palazzo do carinskog gata koristi se za

 • tranzitni vez jahti,
 • te za vez plovila koja se koriste za upravne svrhe.

Zapadni, istočni i južni dio carinskog gata koristi se u pravilu za

 • pristajanje brodova u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika u međunarodnom prometu
 • i obavljanje formalnosti pri ulasku stranih plovila u Republiku Hrvatsku.

Dio obale od carinskog gata prema zgradi Zagrebačke banke koristi se za

 • vez u četverovezu brodova i brodica koje se bave izletničkom djelatnošću te
 • brodova i brodica koje obavljaju taxi djelatnost.

Za korištenje ovog dijela obale brodovi i brodice koje se bave izletničkom djelatnošću moraju imati sklopljen Ugovor s Lučkom upravom.

Dio obale od loma linije obalnog zida ispred zgrade Zagrebačke banke do prve kamene bitve koristi se za

 • vez ribarskih brodova i brodica, sportskih brodica,
 • te za istovar ribe i snabdijevanje istih.

Vez koriste vlasnici plovila koji s Lučkom upravom sklope ugovor o vezu na njihov zahtjev.

Za sidrenje plovila koristi se uređeni prostor sa napravama za vez koji predstavlja nepravilnu četverokutnu površinu, čiju jednu stranu čini vanjska strana obale od rta Sv. Lovrenca do čela lukobrana H u luci posebnih namjena Poreč, a drugu i treću stranu čine dijelovi dviju zamišljenih ravnih linija, od kojih jedna s polazištem od čela lukobrana H u luci posebnih namjena u smjeru na čelo jugozapadnog lukobrana otoku Sv. Nikola , a druga s polazištem od rta Sv. Lovrenc u smjeru na otok Sv. Nikola, i to obje strane do dijela zamišljene presjecisšne ravne linije koja spaja lom obalnog zida ispred zgrade Zagrebačke banke i hridi Serafel s morske strane i koja ujedno čini četvrtu stranu te površine.

Unutrašnja strana lukobrana Sv. Nikola – hridi Serafel koristi se za

 • privez jahti i brodica.

Objavljeno:

05.02.2016. 14:55h

Ostali članci kategorije