Lučka uprava Poreč

Položaj

(45°13′36'' N – 13°35′48'' E)

Orijentacija

Gusto pošumljen otočić Sv. Nikola; zvonik u mjestu; svjetlo na hridi Barbaran – crvena kula sa stupom i galerijom; svjetlo na glavi N lukobrana koji od otičića Sv.Nikola u smjeru NNE štiti luku – bijela kula sa zelenom kupolom.

Vremenske prilike

Jugo i NW vjetar mogu uzrokovati valovito more unutar luke

Magla

Javlja se u prosjeku 10 do 15 dana u godini, naročito u zimskim mjesecima

Morske struje

Prevladavaju izlazno/ulazne struje morskih mijena do 0.3 čv. Dugotrajni, jaki NW i SW mogu povećati brzinu struje na 0.6 čv.

Upute za plovidbu

Od četiri prolaza u luku najsigurniji je prolaz između hridi Barbaran i glave N lukobrana (na N rtu otočića Sv.Nikola); noću se ovom prolazu prilazi ploveći u bijelom sektoru (0620 – 1530 ) svjetla na hridi Barbaran. Ostalim prolazima mogu ploviti manji brodovi pazeći na ponekad vrlo jake struje.

Sidrište

Sidri se W i NW od hridi Barbaran na 22 – 24m dubine; muljevito dno drži dobro

Vez

Na obali SE i NW od gata koji je predviđen za putničke i turističke brodove, a ujedno je i carinski gat. Manjim brodovima i brodicama preporučuje se vez u marini u E dijelu luke.

Objavljeno:

05.02.2016. 14:52h

Ostali članci kategorije