Lučka uprava Poreč

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET SANTA MARINA - "RIBARSKI DIO"

Lučka uprava Poreč u prijavila je projekt izgradnje luke otvorene za javni promet Santa Marina – ribarski dio na Natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ (NN 119/19, 21/20).

Predložen je projekt koji u stvarnosti služi za prihvat i smještaj ribarskih plovila. Izgradnjom predmetne luke u velikoj će se mjeri dugoročno riješiti i poboljšati prihvat i smještaj ribarskih plovila.

Zahvat u sklopu luke otvorene za javni promet obuhvaća:

  • izgradnju lukobrana u ukupnoj dužini od L=176,0 m,
  • izgradnju obalnog zida u dužini od L=79,40 m,
  • uređenje 37 vezova za brodove različitih duljina,
  • formiranje manipulativne površine (platoa) na kopnenom dijelu,
  • produbljenje lučkog akvatorija na potrebnu dubinu kako bi se omogućilo sigurno uplovljavanje/isplovljavanje plovila,
  • uređenje opskrbe ribarskih plovila vodom i energijom (15 ormarića),
  • uređenje zaštite od požara sa 2 nadzemna hidranta na kopnenom dijelu luke i 4 hidrantska ormarića na lukobranu,
  • uređenje opreme za skladištenja ulova (hladnjača, ledomat,…)
  • uređenje rasvjete, video nadzora područja, ekološkog otoka za odvojeno prikupljanje otpada, postavljanje lučkog svijetla, mornarskih ljestva i urbane opreme (klupe, korita,…).

Vremenskim planom predviđeno je provođenje javne nabave za odabir izvođača radova krajem 2020. godine, nakon što bude donesena odluka o financiranju ulaganja. Predviđeno trajanje izgradnje je 12 mjeseci, od prosinca 2020. do kraja studenog 2021. godine.

Građevinska dozvola ishodovana je u prosincu 2019. godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 30 milijuna kuna bez PDV-a.

Objavljeno:

28.04.2020. 00:57h