Lučka uprava Poreč

Tijela

Ravnatelj: Branko Curić

Sigurnosna zaštita luke Poreč (PFSO): Damir Rudela

Telefon: +385 91 7948587

O nama

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: MBS 040130687

OIB: 71925651469

Odgovorna osoba

Ravnatelj Branko Curić, zastupa samostalno i pojedinačno, osim sklapanja poslova o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina za što mu je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Upravno vijeće

  • Robert Momić: predsjednik Upravnog vijeća
  • Zdenko Mihaljević: član, predstavnik Lučke kapetanije
  • Moris Buršić: član, predstavnik koncesionara
  • Veljko Jelovac: član
  • Robert Velenik: član

Objavljeno:

05.02.2016. 14:17h